Pedagogisch en didactisch handelen

Het pedagogisch en didactisch handelen binnen het FlexCollege berust op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel, Rationele Emotieve Therapie en Oplossingsgericht Werken. Het Sociaal Competentiemodel dient als beginsel, Rationeel Emotieve Therapie als de bouwstenen van onze taal en Oplossingsgericht Werken als de basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.

In het kort staan deze uitgangspunten centraal:
• Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
• Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
• Het versterken van vaardigheden waar nodig
• Regie over eigen handelen
• Werken aan wat werkt
• Uitgaan van eigen kracht en netwerk

In al het programma-aanbod zal dit pedagogisch-didactisch klimaat als basis dienen.