De Gezonde School

Vandaag is ons de Gouden Gezonde Kantineschaal uitgereikt, wij zijn ontzettend blij en trots hier op!

Gezonde Kantine schaal

Uitgangspunt
Het FlexCollege onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl voor haar leerlingen. De school neemt het standpunt in een actieve rol te moeten en willen spelen in het aanleren van gezond gedrag. Een gezonde leefstijl komt welbevinden, prestatie en maatschappelijke betrokkenheid ten goede.

Aanpak
De gezonde school zit verankerd in het beleid van FlexCollege. De pijlers
1. Gezonde voeding van Moestuin tot kantineaanbod
2. Sport en bewegen
3. Rookvrije schoolomgeving
maken vast onderdeel uit van het programma, worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

1. Gezonde voeding van Moestuin tot kantineaanbod
Voedingsbeleid
Het voedingsbeleid van het FlexCollege omvat
– natuur- en milieu educatie,
– (biologische) moestuin activiteiten
– kooklessen en horeca specifieke activiteiten
– aanbod kantine

Natuur- en milieu educatie
Binnen de reguliere lessen en met name bij interne stages en specifieke activiteiten/projecten biedt het FlexCollege natuur- en milieueducatie aan, vaak in interactieve werkvorm.

(Biologische) Moestuin activiteiten
Het FlexCollege heeft een grote FlexMoestuin met verwarmde kas waardoor er het hele jaar door interne stage- en projectmatige activiteiten zijn. De FlexMoestuin voorziet de kantine van groente, fruit en kruiden, biedt de buurt gelegenheid mee te tuinieren en pieken in oogt voor een kleine vergoeding te benutten en is voor veel leerlingen de plek waar succeservaring wordt opgedaan en rust wordt gevonden. Tot slot draagt de FlexMoestuin in grote mate bij aan het groene en daarmee gezonde klimaat van het schoolplein.

Kooklessen en horeca specifieke activiteiten
Alle klassen hebben in het vaste rooster kookles. Daarin leren de leerling werken met de Schijf van Vijf, gezonde én lekkere maaltijden uit alle culturen samen te stellen, zij doen ingrediëntenkennis en kooktechniek op, leren hygiënisch en volgens de HACCP-normen te werken en tenslotte nuttigen zij de maaltijd gezamenlijk waarbij ook aandacht is voor tafeldekken, tafelmanieren en tafelgesprek.

Voor leerlingen die een horecarichting kiezen of interesse hebben hierin is een groot aanbod specifieke activiteiten. In kleine groepjes of individueel leren de leerlingen volgens de HACCP-normen werken en bereiden van hoogstaande culinaire onderdelen. Zij verzorgen het kantineaanbod, waarin de opbrengst van de FlexMoestuin verwerkt wordt.

Leerlingen kunnen op FlexCollege een vmbo-horeca bovenbouw richting praktiseren, de entree opleiding Consumptieve Technieken volgen en de KAS- en BAS-certificaten halen. Daarnaast worden leerlingen voorbereid op mbo niveau 3 en 4 opleidingen in de Horecarichting.

Aanbod kantine
Het kantine aanbod op het FlexCollege is bewust samengesteld: (gezond) bruin brood, salades, fruit, yoghurt, soep (van verse ingrediënten). Er is altijd water beschikbaar voor de leerlingen, vaak met verse citroen, pepermunt ed. op smaak gemaakt. In de hal (andere kant van de school) is ook een watertappunt. De opbrengst van de(biologische) FlexMoestuin wordt voor een groot deel verwerkt in het kantine aanbod. Frisdranken, witbrood, fastfood en snoepgoed maken sinds einde schooljaar 2015-2016 geen deel meer uit van het kantine aanbod.

Uitgangspunten kantineaanbod:
– Onze FlexKantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
– De FlexKantine biedt voornamelijk (>80%), en in ieder geval in elke productgroep, betere keuzes aan
– Doordat leerlingen pauzeren op een groen en met moestuin gevuld schoolplein zien zij waar het eten vandaan komt, hebben zij vaak een aandeel gehad in groeiproces en voelen zij zich meer verbonden met het fruit, de groenten en kruiden en zullen zo makkelijker kiezen voor het gezonde aanbod
– Water en (huisgemaakte gezonde) soep is altijd gratis en wordt ruim aangeboden
– De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken
– Het FlexCollege werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine: Samen met onze kantinemedewerker zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

2. Sport en Bewegen
De leerlingen op het FlexCollege kunnen naast de reguliere gymlessen dagelijks kiezen uit een gevarieerd aanbod sport & bewegen workshops uit ons Sportplan, zoals Basketball, zaalvoetbal, dans, judo en boksen.

3. Rookvrije schoolomgeving
Het FlexCollege is een rookvrije school: in school en op het schoolplein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers, binnen en buiten les- en schooltijd.
Daarnaast bieden wij een actief educatief aanbod en steunen wij leerlingen en medewerkers die willen stoppen met roken.

4. EU-Schoolfruitlogo-eu-schoolfruit
Het FlexCollege is ingeloot om mee te doen aan het EU-Schoolfruit project. In de periode 11 november t/m 17 april krijgt de school gratis groente en fruit voor al onze leerlingen. De leerlingen krijgen twee keer per week diverse groenten en fruit uitgedeeld. Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor een leerling van 12 tot 18 jaar is 150-200 gram groente + 2 stuks fruit. Mede door dit project dragen wij bij hier aan bij.

Wij zijn een gezonde school en streven ernaar dit steeds beter vorm te geven. Wij gebruiken dagelijks groenten en kruiden uit eigen Flex moestuin voor de kantine en de kooklessen. Vorig schooljaar is ons de Gouden Gezonde Kantineschaal uitgereikt.